top of page

Acerca de

Om Helsepods

HelsePods en del av HealthTalk som er en redaktørstyrt og uavhengig nyhets- og informasjonskanal for de som jobber i helsevesenet og beslutningstakere. HealthTalk sin redaktør er Hans Anderssen. Vår ambisjon er at dette skal være destinasjonen for de som ønsker å lytte til helse-podcaster. Podcastene har stor variasjon, men de har det til felles at de tar opp viktige temaer, er drevet av flinke og entusiastiske podcastere og at de har gjennomgående høy kvalitet. Podcastene du finner her er de podcastene vi mener fortjener mer oppmerksomhet fordi de målbærer viktig informasjon og innhold flere bør få del i. Vi er tilhengere av mangfold. Vår ambisjon er gi de flinke podcasterne enda bedre distribusjon ved å være et supplement til andre viktige plattformer hvor publikum kan lytte til disse  podcastene - som blant andre Spotify, Apple Podcast med flere. God lytt!

 

Mvh. Hans Anderssen

Redaktør i HealthTalk

bottom of page