top of page

Personvern

Behandling av personopplysninger i Helse Pods/Zeppelin AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta nyhetsbrev, bestille tjenester osv. vil Zeppelin AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Zeppelin AS, org. nr. 890 971 962 ved daglig leder Hans Anderssen. Kontaktinformasjonen til Zeppelin AS er Postboks: 73 N-0349 Oslo, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Kjeld Anderssen på kjeld@zeppelin.no eller 917 91 760

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev, invitasjon til webinarer, konferanser, leserundersøkelser og gi informasjon om vår virksomhet (E-postadresse). Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller avtale med deg.

  2. Våre lesere kan fritt lytt til podcast på helsepods.no. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her: informasjonskapsler.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Zeppelin AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss skriftlig, vedlagt gyldig legitimasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

bottom of page