top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Bli med på den den medisinske revolusjonen!

Oppdatert: 5. mai 2022Hørt om Den Persontilpassede Revolusjon? Tenkte nok det. Desto større grunn til å bli med på denne podcastserien på 7 episoder hvor ser vi nærmere på den medisinske revolusjonen som nå finner sted.


Podcaster er Hans Anderssen - og sammen med seg har han et stort knippe av sentrale norske "revolusjonære" som han snakker med og som setter preg på serien - det et er leger, forskere, bioingeniører, forfattere og ansatte i legemiddelindustrien - bare for å nevne noen.


Podcasten snakker blant annet om; Hvordan brukes ny persontilpasset medisin i dagens helsevesen? Hvilke muligheter kommer i fremover? Og hva er de store utfordringene for å sikre pasientene tilgang til behandling - innenfor rammene av vårt offentlige helsevesen?


Gå til podcasten Den Persontilpassede Revolusjon.


Hans, dette er jo en podcastserie så lyd og lyddesign er viktig, men det er jo nesten like mye en spennende TV produksjon?


- Ja, det stemmer. Helserevolusjonen som nå finner sted er jo en stille og for mange en ganske usynlig revolusjon. Hvem har for eksempel sett en gensekvenseringsmaskin som i løpet av en dag eller to kan finne kreftens genetiske uttrykk og som gjør at legene kan sette inn avansert målstyrt kreftbehandling av pasienten, spør han retorisk? -Derfor var det så viktig for oss å dokumentere alt dette, ikke bare med lyd, men også med video. Det var spesielt viktig for oss å gi de alle de oppofrende og flinke folkene et ansikt. Jeg liker å kalle dem for kreftkrigere - eller i disse tider, kanskje enda mer treffende; kreftsoldater- for det er jo nettopp det de er! Leger, biologer, ingeniører, vitenskapsfolk, ansatte i legemiddelindustrien som har viet sitt liv til bekjempelse av den uhyrligheten som kreft representerer - men også mange andre livstruende og funksjonsnedsettende sykdommer. Vi måtte gi helsepersonellet ikke bare en stemme, men også et ansikt, sier han.


Du er jo ikke bare opptatt av medisinsk innovasjon og behandling, men også levende opptatt av historie. Var det derfor du valgte å kalle serien for Den persontilpassede revolusjon?


- Ja, helt klart! Revolusjoner har alltid fascinert meg - det være seg store politiske revolusjoner som for eksempel den Franske- og den Amerikanske Revolusjonen - men ikke minst sosiale og økonomiske revolusjoner. Det er ikke tvil om at revolusjoner endrer menneskeheten og gir oss en ny fremtid, sier Hans. De økonomiske revolusjonene vi har vært gjennom ført menneskeheten inn på nye og bedre spor. Bare se på Jordbruksrevolusjonen for 10.000 år siden - nå blir gradvis mennesker bofaste, utvikler byer og sivilisasjoner og ikke minst en evne til å produsere kalorier som gir en befolkningsvekst som trygger vår arts overlevelsesevne. Eller hopp inn i tidsmaskinen og sett klokka på 1850 med destinasjon England. Da befinner du deg med begge bena i den Industrielle Revolusjonen!


Den Industrielle Revolusjonen menneskeheten inn på et fundamentalt nytt spor. Den ga oss en formidabel befolkningsvekst, radikalt høyere levestandard, langt flere leveår. Men også fremveksten av moderne sosiale bevegelser, institusjoner og utbredelsen av demokrati og menneskerettigheter, moderne forskning og ikke minst helt nye måter å se verden og oss selv på. Verden ble aldri den samme, forteller han med entusiasme i blikket.


Og nå er det altså en ny og viktig revolusjon på gang?


-Ja, jeg og mange med meg mener det, sier Hans. Når man står midt oppe i noe er det vanskelig å se det klart - men går man opp i helikopteret, så ser vi at det er noe radikalt og stort på gang i internasjonalt og norsk helsevesen. Og akkurat som at det lå noen grunnleggende, formative oppfinnelser til grunn for den industrielle revolusjonen - så ser vi det samme her. Revolusjonen vi snakker om her har jo sine røtter i den industrielle revolusjonen, og gjennombrudd som oppdagelsen av røntgen, penicillinet, insulin, statiner og utviklingen av vaksiner. Men i det nære så startet det hele med at vi ble i stand til å registrere og tolke vårt genmateriale.


Gå til podcasten Den Persontilpassede Revolusjon.


Og hva er det som kjennetegner denne nye revolusjonen?


Vet du, med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i langt større grad kunne tilpasses det enkelte menneskets biologi enn det som har blitt gjort tidligere, sier Hans. Og mulighetene stopper ikke her. Gjennom genteknologi blir vi i stand til å forstå de genetiske årsakene til sykdommer som har plaget og truet menneskeheten siden vi kom hit - og så kan vi utrydde sykdommene - kanskje for godt. Når først det teknologiske grunnlaget er skapt, er det bare fantasien som setter grenser for hva den enda tidlige medisinske teknologien kan utvikle seg til.


Det var få som så at en relativt enkel maskin som "Spinning Jenny" en gang skulle utvikle seg til maskiner som snart vil ta oss med til Mars og gjøre også den planeten beboelig for vår art, sier han.


Og det gjør det enda mer viktig å dokumentere det som nå skjer?


- Ja, du har helt rett. Det er kanskje litt ulikt andre revolusjoner, men den helserevolusjonen som nå finner sted er en relativt stille og for mange -i alle fall fremdeles- en ganske usynlig revolusjon. Man ser ikke nye fabrikker som skyter opp og horder av arbeidere som strømmer inn og ut av bedriftsportene. Men like fullt er det en hurtig og fundamental endring som pågår - til beste for menneskeheten. Aktørene er universiteter, forskningsmiljøer, norske og internasjonale legemiddelskaper, myndigheter, offentlige og private sykehus - og ikke minst "horder av" leger, bioingeniører, spesialister og forskere - i hvite frakker.


Jeg mener at denne revolusjonen og dets aktører fortjener at søkelyset settes på dem og formidles til alle de som ennå ikke har sett dens komme eller som ønsker å forstå mer. De er det til syvende og sist det podcastserien dreier seg om, avslutter Hans.

Gå til podcasten Den Persontilpassede Revolusjon.
61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page